Rozšíření výrobního areálu HET

Lokace Ohníč
Investor HET s.r.o.
Projektant Chemtec-projekty s.r.o.
Stav dokončeno

Rozšíření výrobního provozu HET v Ohníči zahrnuje objekty SO07 - Sklad obalů a výrobní objekt SO16, SO17. Oba objekty mají konstrukční systém z  prefabrikovaného ŽB skeletu. Opláštění stěn i střechy je ze sendvičových panelů Kingspan. Střecha má minimální spád, je opatřena fólií. Průčelí je kryté ocelovou markýzou s vyložením 3,2 m.  Objekt bude vybaven klimatizací. Kromě laboratoře je v budově také sociální zázemí a úklidová místnost. Ty jsou odvětrány VZT. Součástí stavby jsou zpevněné plochy, které navazují na stávající. Objekt je připojen na inženýrské sítě jako jsou vodovod, splašková a dešťová kanalizace, EI a plyn. Krom toho jsou v hale technologické rozvody jako je topná voda, tlakový vzduch, chladící voda, požární voda a navážení suroviny.

Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný
Dobrovolný